Chính sách thanh toán

I./ THANH TOAN TIỀN MẶT TẠI ĐỊA CHỈ VP:

VT32, LK4, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline: 02466.80.8558/5885

II./ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN PHÁT

1. Tại ngân hàng:Thương mại cổ phần Quân Đội- chi nhánh Ba Đình- Hà Nội

VNĐ: 086.110.092.6666

USD: 086.111.092.8888

2. Vpbank Hội sở, Hà Nội

VNĐ: 4920.6666

VNĐ: 4929.7777

USD: 5622.8888

NGUYỄN ĐỨC TÙNG:

1. Vpbank TT DVKH Cá nhân

ATM: 6354.6666

2. Vpbank chi nhánh Chương Dương, Hà Nội

ATM: 6354.8888.88

3. ACB Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

ATM: 6886.9698

4.VietinBank chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội

ATM: 105.005.484.397

5. Maritimebank chi nhánh Nam Hà Nội, Hà Nội

ATM: 03501010911621

6. VietcomBank Chi nhánh Hà Nội

ATM: 002 1000 303 494