Như tiêu đề đã nói, chúng tôi đang cung cấp loại cầu xe nâng lên container hỗ trợ đóng rút hàng có chiều dài tổng thể lên tới 12 mét. Đây là loại cầu dẫn phù hợp nhất cho các loại công việc cũng như đây là sản phẩm tiêu chuẩn nhất trong toàn bộ các loại cầu hỗ trợ rút hàng container/xe tải. Ngoài ra thì các loại cầu xe nâng khác chỉ là bản nâng cấp, bản cải tiến cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, công việc của từng đơn vị khác nhau.

Sắp xếp theo: